Thursday, 8 Jun 2023
Tin tức

QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THƯƠNG TÍCH

QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THƯƠNG TÍCH
Dành cho khánh hàng

 
1. Tiếp nhận yêu cầu: Tại phòng Kế hoạch tổng hợp
* Yêu cầu các cán bộ đến xin cấp giấy chứng nhận thương tích có các giấy tờ sau:
          – Giấy giới thiệu của của cơ quan có thẩm quyền (có dấu đỏ) ghi rõ lý do và thông tin đầy đủ của người cần cấp giấy chứng nhận thương tích.
          – Giấy Chứng minh nhân dân còn hiệu lực.
          – Nếu người bệnh cần được cấp chứng nhận thương tích không có hồ sơ bệnh án điều trị nội trú, phải trực tiếp đến bệnh viện để được khám thương tích.
* Thời gian hẹn trả giấy chứng nhận thương tích: 3 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
* Lệ phí: 100.000 VND / 1 lần cấp giấy chứng nhận thương tích (Theo quyết số 2032/2012/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 08 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh).
* Với khách hàng không có bệnh án điều trị nội trú:
          – Nhân viên Tổ Thống kê có trách nhiệm hướng dẫn cán bộ đưa người bệnh đi đăng ký khám chuyên khoa theo yêu cầu trong giấy giới thiệu.
2. Trả giấy chứng nhận thương tích: Tại phòng Kế hoạch tổng hợp
          – Trả giấy chứng nhận thương tích theo phiếu hẹn. Yêu cầu cán bộ tới nhận giấy chứng nhận thương tích đầy đủ giấy tờ sau.
          + Giấy chứng minh nhân dân.
          + Giấy hẹn của Phòng Kế hoạch tổng hợp.
Lưu ý: Không chấp nhận người khác đến nhận thay giấy chứng nhận thương tích.

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
 
Đã ký
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
 
Đã ký

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn benhvienmongcai.vn.
Copyright © 2022 - 2023 | benhvienmongcai.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status