Thursday, 8 Jun 2023
Tin tức

Tập huấn chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Tập huấn chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm
     Ngày 21/03/2014, tại Hội trường Bệnh Viện ĐKKV Móng Cái đã tổ chức Tập huấn chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làmcho  các đồng chí Đoàn viên trong toàn Bệnh viện.
     Đến dự có đồng chí Đặng Minh Thu – Phó Bí thư chi bộ Bệnh viện DDKKV Móng Cái, cùng toàn thể các Đoàn viên trong toàn Bệnh viện.
    Tại hội nghị, các Đoàn viên đã được đồng chí Đoàn Thị Phương Thảo Ban thường trực tiếp giới thiệu 3 nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” gồm:  Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức đúng đắn về vị trí trách nhiệm của mình trong mọi cương vị, vị trí công tác; về chính sách và thực hiện đường lối quần chúng; chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi, nói đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay.
     Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên trong sinh hoạt gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng Trong sạch vững mạchSVM, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
Một số hình ảnh tại buổi tập huấn

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn benhvienmongcai.vn.
Copyright © 2022 - 2023 | benhvienmongcai.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status