Sunday, 21 Apr 2024
Tin tức

Thông tin gửi báo đấu thầu máy sấy – tủ lạnh

 

 sở yTế Quảng ninh                                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

    Bệnh viện ĐKKV Móng Cái                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                   Móng Cái, ngày 30 tháng 5 năm 20

A. Thông tin chung :

1. Tên cơ quan : Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.

– Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh – P.Ninh Dương – TP. Móng Cái – Quảng Ninh

– Điện thoại/Fax: 033. 3884775/ 033.3881177

2. Tên dự án : Dự án đầu tư trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.

3. Tên chủ đầu tư : Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

Gói thầu : Mua 01 máy  sấy đồ vải công nghiệp và 01 tủ lạnh âm sâu 

5. Nguồn vốn:        + Nguồn ngân sách

                             + Nguồn thu bệnh viện tự cân đối                          

6. Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

 

B. Nội dung thông báo mời thầu:

 

   Thông báo mời thầu

 

–   Tên bên mời thầu : Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.

–   Tên gói thầu:

                    + Gói thầu : Mua 01 máy  sấy đồ vải công nghiệp và 01 tủ lạnh âm sâu .

        – Tên dự án : Dự án đầu tư trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.              

        – Nguồn vốn : + Nguồn ngân sách

                             + Nguồn thu bệnh viện tự cân đối

  • Hình thức đấu thầu:  Rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 ngày 3 tháng 6 năm 2011 đến trước 8 giờ 00 ngày 17 tháng 6 năm 2011 ( trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Văn phòng – Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái. 

             Điện thoại/Fax: 033.3884775 / 033.3881177.

– Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu : 500.000 đồng.

– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu :  Văn phòng – Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.  .

– Thời điểm đóng thầu  8 giờ 00 ngày 17  tháng 6  năm 2011.

– Bảo đảm dự thầu :  10.000.000 đồng.

Hình thức bảo đảm dự thầu : Tiền mặt, bảo lãnh ngân hàng.

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 ngày 17 tháng 6 năm 2011.

Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn benhvienmongcai.vn.
Copyright © 2022 - 2024 | benhvienmongcai.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status