Monday, 27 May 2024
Tin tức

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

           SỞ YTẾ QUẢNG NINH
   BỆNH VIỆN ĐKKV MÓNG CÁI
 
   SỐ:      /CV- BV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                       
           Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
        Móng Cái 30 Tháng 08 Năm 2013

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

 
Kính gửi: Báo Đấu thầu -Bộ kế hoạch và Đầu tư
A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan: Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.
            – Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh – P.Ninh Dương – TP. Móng Cái – Quảng Ninh
            – Điện thoại/Fax: 033. 3884775/ 033.3881177
            – website: Benhvienmongcai.vn
2. Tên chủ đầu tư : Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.
4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:
* Gói thầu: Mua 01 nồi hấp tiệt trùng 350 lít và 01 máy sấy công nghiệp phục vụ công tác chống nhiễm khuẩn;
5. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách cấp  và Quỹ phát triển sự nghiệp của bệnh viện của Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.                      
6. Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
B. Nội dung thông báo mời thầu:
THÔNG BÁO MỜI THẦU
                      –  Tên bên mời thầu : Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.
          1. Gói thầu:
– Tên gói thầu: Mua 01 nồi hấp tiệt trùng 350 lít và 01 máy sấy công nghiệp phục vụ công tác chống nhiễm khuẩn;
            – Nguồn vốn : Nguồn ngân sách cấp  và Quỹ phát triển sự nghiệp của Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái.                
            – Hình thức đấu thầu:  Rộng rãi trong nước.
            – Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 ngày 06 tháng 9 năm 2013 đến trước 14 giờ 00 ngày 20 tháng 9 năm 2013 ( trong giờ hành chính).
            – Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Văn phòng – Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái. Điện thoại/Fax: 033.3884775 / 033.3881177.
            – Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng)
            – Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Văn phòng – Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái. 
            – Thời điểm đóng thầu  14 giờ 00 ngày 20 tháng 9 năm 2013.
            – Bảo đảm dự thầu: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng)
            – Hình thức bảo đảm dự thầu: Tiền mặt, bảo lãnh ngân hàng.
            – Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 ngày 20 tháng 9 năm 2013.
Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 
                                                                              KT. GIÁM ĐỐC
                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
                                                                               
                                                                              Dương Quốc Ninh

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn benhvienmongcai.vn.
Copyright © 2022 - 2024 | benhvienmongcai.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status