Monday, 24 Jun 2024
Tin tức

Hội nghị quán triệt các nghị quyết và kết luận hội nghị BCH trung ương Đảng lần thứ 8 khóa XI

      Ngày 22/02/2014, tại Hội trường Bệnh Viện ĐKKV Móng Cái đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI). Dự hội nghị có các Đ/C đảng viên, các cán bộ đại học, các đối tượng là cán bộ chủ chốt.

Đ/C: Đặng Minh Thu – PGĐ bệnh viện khai mạc hội nghị
        Tại hội nghị, các cán bộ đảng viên đã được đồng chí Đoàn Thị Phương Thảo quán triệt, truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết và Kết luận tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tập trung vào các chuyên đề: Kết luận về “Tình hình kinh tế – xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế – xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Những nội dung cơ bản và mới của bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013.
    Sau đợt học tập, 100% cán bộ, đảng viên sẽ viết bài thu hoạch để làm cơ sở để đánh giá chất lượng học tập trong việc tiếp thu nội dung và tinh thần của Nghị quyết. Qua đó nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm rõ nội dung các nghị quyết, kết luận và vận dụng vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị một cách thiết thực, hiểu quả.

Một số hình ảnh tại hội nghị

                                                       

BS. BSCKII. Hoàng Trọng Giang – Giám đốc bệnh viện phát biểu và bế mạc hội nghị

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn benhvienmongcai.vn.
Copyright © 2022 - 2024 | benhvienmongcai.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status