Monday, 15 Jul 2024
Tin tức

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH 2013

 

  SỞ Y TẾ QUẢNG NINH                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐKKV MÓNG CÁI                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                  Móng Cái, ngày 05  tháng 02 năm 2013

QUI TRÌNH KHÁM BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
   (Ban hành kèm theo Quyết định số 25a /QĐ–BV của Giám đốc bệnh viện ĐKKV Móng Cái)
 
Bước 1: Đăng ký khám bệnh
–      Rút số thứ tự đăng ký khám bệnh tại quầy rút số tự động.
–      Xuất trình thẻ BHYT (bản chính); 02 bản photo giấy khai sinh  hoặc giấy chứng sinh (đối với trẻ em dưới 6 tuổi) và các giấy tờ có liên quan tại bàn đăng ký khám bệnh.
–      Nhận số thứ tự khám bệnh.
 
Bước 2 : Nộp tiền tạm ứng tại quầy viện phí đối với đối tượng BHYT đồng chi trả.
 
Bước 3: Đến phòng khám theo số ghi trên phiếu khám.
 
Bước 4: Đợi khám theo số thứ tự.
 
Bước 5: Nếu Bác sỹ có chỉ định xét nghiệm, cận lâm sàng thực hiện theo các thứ tự:
 

– Xét nghiệm máu, nước tiểu Tại khoa Xét nghiệm
– Chụp X-Quang
– Siêu âm
– Nội soi tiêu hóa
– Điện tim
– Đo độ loãng xương
– Chụp cắt lớp vi tính
Tại Khoa Cận lâm sàng
– Điện não đồ Tại Khoa Nội

 
Sau đó, Trở lại phòng khám ban đầu.
 
Bước 6: Sau khi khám bệnh xong, đến bàn giám định BHYT để duyệt thuốc.
 
Bước 7: Hoàn tất thủ tục viện phí (đồng chi trả) tại quầy viện phí.
 
Bước 8: Lĩnh thuốc tại quầy phát thuốc BHYT.
–      Nộp phiếu khám chữa bệnh ngoại trú
–      Lĩnh thuốc theo thứ tự
 
Bước 9: Nhận lại thẻ BHYT tại quầy đăng ký khám bệnh.

QUI TRÌNH KHÁM BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH KHÔNG CÓ THẺ BHYT 
   (Ban hành kèm theo Quyết định số 25a /QĐ–BV của Giám đốc bệnh viện ĐKKV Móng Cái)
 
Bước 1 :  Đăng ký khám bệnh
–      Rút số đăng ký tại quầy rút số tự động
–      Đóng tiền khám bệnh và mua sổ khám
–      Nhận số thứ tự phòng khám
 
Bước 2 : Đến phòng khám theo số ghi trên thẻ đã được phát.
 
Bước 3: Đợi khám theo số thứ tự
 
Bước 4: Nếu Bác sỹ có chỉ định xét nghiệm, cận lâm sàng thực hiện theo các thứ tự:
 

– Xét nghiệm máu, nước tiểu Tại khoa Xét nghiệm
– Chụp X-Quang
– Siêu âm
– Nội soi tiêu hóa
– Điện tim
– Đo độ loãng xương
– Chụp cắt lớp vi tính
Tại Khoa Cận lâm sàng
– Điện não đồ Tại Khoa Nội

 
Sau đó, Trở lại phòng khám ban đầu.
 
Bước 5: Bác sỹ kê đơn thuốc – mua thuốc tại nhà thuốc.

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn benhvienmongcai.vn.
Copyright © 2022 - 2024 | benhvienmongcai.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status